فلسفه هفت آذر اهورایی

فرهنگ نویسان شماره آتشکده‌های ایران باستان را هفت دانسته و گفته‌اند

که آنها را به شماره هفت سیّاره ساخته بودند و آن هفت آتشکده از این قرار است:

1. آذر مهر

2- آذر  نوش

3- آذر  بهرام

4-  آذر آیین

5-  آذر خرداد

6-  آذر برین

7-  آذر زرد هشت

/ 0 نظر / 16 بازدید