گات های اشو زرتشت

 گات ها

 

 دین راه درست زیستن است و درست زیستن با نیک اندیشی آغاز می شود.

 

 گاتهای اَشو زرتشت، نیک اندیشی، نیک گفتاری و نیک پنداری را می آموزد.

 

 گات ها اندیشه های مینوی ( معنوی ) و زبان آن ، زبان اَهورایی است. گات ها هم

 

 چـون اَهـورا مَزدا ، دانـایی و روشـنایی بی کرانی است که تـنها با چشم دل ، گوش

 

 وجدان و داوری خـِرَد ، دیدنی شنیدنی و دریافتنی است.

 

 رازهـا و اشـارات گات ها ، زیـبا سخنانی انـدیشه زا هستـنـد که توسن پـنـدار را در

 

 آسمان راستی به جولـان آورده و جوینـدگان نیکی و سازندگی را ، شادی و رسایی

 

 می بخشد.

 

 گـات ها با انـدیشه های فـراوانی سروکار دارد. به خُرد و ریز نمی پردازد. سلامـت

 

 روان و بدن را با هم لازمه ی نیک زیستن می داند و آن گونه رفتاری را اندرز می

 

 دهد که به جان و تن زیان نرساند.

 

 گاتها از خِـرَد و منـش نیک(وهـومن یا بهمن)از راسـتی و داد ( اَشا یا اردیبهشت)

 

 از توان سازنده و نیکو(خـَشـترا یا شهـریـور)،از آرامش و مهر فـزاینـده ( سـپـَنـتا

 

 آرمیـتی یا اسفـند)، از خداشـناسی و رسایی ( هـَ اُروَتات یا خـرداد) و از بیـمرگی و

 

 جاودانگی (اَمِرتات یا اَمرداد) و از هرآنچه والـا فروزه هـایی خدایی اند ، سخن می

 

 گوید.

 

 گات ها از آزادی گزینـش (اختیـار) ،از هنجار انگیـزه و شده(قانون علت و معلول)

 

 از بهره وری از کارکرد زندگی(بهشـت و جهنم)،از داد (عـدل) اَهـورایی گفت و گو

 

 می کند.

 

 گات ها از آفرینش و روان فزاینده (سِـپـَنـتامیـنیـو) که گوهـر اَهـورایی است ، و از

 

 تازه شدن جهان(فرَش کرت) که امید آدمی برای نیکو زیستن است، آکاهی می دهد

 

                  گات ها پایه های دین راستین را می آموزد ؛

                

                     راه درست اندیـشیـدن و درست زیستـن.

 

                             ( دکتر فرهنگ مهر -  خرداد 1368 – بوستن )

/ 0 نظر / 26 بازدید