قلعه سریزد

سریزد

قلعه سریزد
قلعهای بینظیر و دست نخورده متعلق به اواخر دوره ساسانی (مجموعهای عظیم از خشت و گل). این قلعه دارای خندقی در اطراف برجهای سه طبقه، آب انبار و درب ورودی با قابلیت باز و بسته شدن به شکل عمودی میباشد و به عقیده بسیاری نمونه کوچکی از ارگ قدیم بم میباشد.

/ 0 نظر / 5 بازدید