به مناسبت 3750 امین سال پیامبری اشو زرتشت

 

به مناسبت 3750 امین سال پیامبری اشو زرتشت

 

خرداد وفروردین ماه روز زایش اشو زرتشت و روز پیامبری اشو زرتشت(ششم فروردین)

اشو زردشت مهر اسپنتمان بزرگ پیامبر آریایی

جمشید نهاده سر به پای زردشت
                                                      ناهید نهاده سر به پای زردشت

 

در راه فرهمندی آیین اشا
                                                 خورشید نهاده سر به پای زردشت


زرتشت (زردشت)در اوستا زرتشتهره zaratoshtahara آمده است که برخی آن را پیوند زرد zarada(رنگ زرد)یا زر zaraو با واژه ی شثره = شتره(شتر) می دانند که می شود دارنده ی شتر زرد یا دارنده ی شتر
طلایی که هر دو نشان از این دارند که شتر نام برده شده با ارزش هست .برخی زرتشت را از دو واژه ی زرتا zarataبه معنی زرین با پیوند با واژه ی اوشترا از ریشه ی اوش ushبه معنی روشن و روی هم به معنای روشنایی زرین برگردان کرده اند .
واژه ی زرتشت واژه ای پهلوی است و با هر دو واک (د) و(ت) بیان می شود ودرست هم هست.
نام پدر اشو زرتشت را در اوستا پئوریو شسپه pairiyo shaspa ودر پهلوی پوروشسپه از دو واژه پئوروش paorosha و اسپه به معنای دارنده ی اسپ با ارزش است .نام مادر وی دغووااوستاییdoghdova و دغدو (دوغدویه)پهلوی به معنای دوشیزه و باکره است از ریشه دوغ که دو معنا دارد الف)دوختن که از این واژه کهن دختر به معنای کسی که می دوزد (کار اصلی دختر در جامعه کهن یکی این کار بوده )دوک( چیزی که نخ به آن پیچیده می شود )و... ب)دوشیدن (یکی دیگر ار کار اصلی دوختران در جامعه کهن)از این ریشه واژه های دوشیزه و دوغ(نوشیدنی)و ... را داریم .دوغدویه دختر فری هیم اروان ferihimaorovanبوده است زنی پاک دامن ویکتا پرست .نام خاندان پیامبر را سپیتمه sepitmah در اوستا و سپنتمان با اسپیتمان در پهلوی از ریشه ی سپیت (سفید ،درخشان)و من mana(خاندان ، دودمان) به معنای خاندان سپید گفته اند .
نسب اشو زردشت در نوشته های دینی و پهلوی بین 9 تا 15 پشت (که بیشتر 15 پشت را می گویند)به منوچهر پادشاه پیشدادی می رسانند.برخی چشم گشایی وی را در آذر آبادگان می دانند با توجه به کتاب های پهلوی و روایات دینی که می گویند اشو در کنار دریاچه چیچست (دریاچه ارومیه)در بالای پشته ی تپه ای منتهی به رودخانه نیک به دنیا آمده است .
اشو زردشت در روز خرداد از ماه فروردین 3776 سال پیش دیده به جهان گشود یکی از معجزات و شگفتی های زندگی وی را این می دانند که هنگام چشم گشایی خندان به دنیا آمد و می خندید (توجه داشته باشید خندیدن یک رفتار آموختنی است)بنا بر روایات دینی بعد از به دنیا آمدن اشو زردشت اهریمن خواست که سینه ی اشو زردشت را بشکافد و درون آن سرب پر کند که فروهر روان اشو به دست اهورامزدا نگهبانی می شود .اشو از کودکی به آموختن دانش گیهانی و مینوی پرداخت نخستین آموزگارش پدر دانشمنش بود .اشو زرتشت برای دانش اندوزی سفر های بسیاری انجام داد .در جوانی دانشمندی سرشناس گردید یک پزشگ و یک فیلسوف بزرگ .درست در روز خرداد از ماه فروردین (374۶سال پیش)در حالی که سی سالگی چشم گشایی خود را نیایش می گرفت اهورا مزدا وی را به عنوان نخستین پیامبر جهانی برگزید.
(در گاهان اهونود ahonavad gasa چگونگی رای زنی اهورا مزدا با فروزه های خود وهومن و اشه وهیشته را به در خواست گئوش اوروان (روان گیتی)برای برگزیدن اشو زردشت بیان می کند که این نشان دهنده ی دمکراسی در دین زردشتی است )بعد از برگزیدن اشو زردشت به پیامبری مدیوماه madiyomah پسر عموی اشو زردشت نخستین کسی بود که دین بهی را پذیرفت(مانند امام علی در اسلام)بعد از 12 سال از پیامبری اشو زردشت به دربار یکی از کوی kavi ها به نام ویشتاسپ ( هیشتاسپ ، گشتاسپ)در شرق ایران در استان خراسان بزرگ در شهر بلخ رفت و دین خود را که بر پایه یگانگی خداوند بزرگ گیتی آفرین و همچنین اشا asha به معنا راستی هست را به گشتاسپ بیان کردو با معجزات به این سبب است که برخی از دین شناسان به دلیل زبان شرقی گاتها اوستا ودین پذیری در شرق اشو را زاده در شرق می دانند .
درگاهان از 7 پیروی اشو زردشت به عنوان نخشتین آموزگاران دین (پوروتکیشو)نام می برد که میدیوماه(پسر عموی اشو زردشت)، پوروچیستا(دختر کوچک اشو زردشت)،فرشوشتره(از خاندان ایرانی هوگو پدر همسر اشو زردشت )،فریانا(از خاندان های تورانی)جاماسپ (از خاندان هوگو و همسر پوروچیشتا)، کی گشتاسپ و همسرش بانو هوتوسا(هر دو از خاندان های برجسته ایرانی ).
اشو زردشت با هوووی hovavi از نخستین پیروان خود پیمان زناشویی بست و حاصل این پیوکانی اهورایی سه فرزند پسر به نام های ایست واسستره (isat vassatrah)،اوروتت نره(urvatat narah)،هور چیثره(hvar chisrah)و سه دختر به نام های فرینی (fraini)، ثریتی (seriti)، پوروچیستا(purochista).
اشو زردشت با شکیبایی ، مهربانی ، دانش فراوان، گشاده رویی ، توان بالای مینوی دین اهورایی را بر مردم هدیه آورد وتحولات بنیادینی را در روش زندگی آریایی ها وحتی دیگر نژاد ها ایجاد کرد . مرحله چادر نشینی با آموزش های اشوزردشت با شتاب بیشتری به سوی یکجا نشینی حرکت کرد.کشاورزی و دامداری رونق فراوانی گرفت آباد کردن جهان در متن جریانات قرار گرفت  

ما چه نیک و خوش بختیم که زرتشتی هستیم

نیایشی به فروهر روان اشو زردشت

 

فروردین یشت -کرده ی 24

 

به خشنودی مزدا اهورا
(بند 87)
...اینک بخشایش وفروشی زرتشت سپیتمان اشون را می ستاییم ...
(بند88)
...نخستین کسی که نیک اندیشید، نخستین کسی که نیک سخن گفت،نخستین کسی که نیک رفتار کرد،
نخستین آتربان، نخستین ارتشتار،نخستین برزیگر ستور پرور،نخستین کسی که بیاموخت،نخستین کسی که بیاموزاند،نخستین کسی که ستوررا،اشه را،«منتره ورجاوند »را،فرمانبرداری از «منتره ورجاوند»را،شهریاری مینوی راوهمه ی نهاد های نیک مزدا آفریده راکه از آن اشه است برای خود پذیرفت ودریافت
(بند89)
نخستین آتربان، نخستین ارتشتار،نخستین برزیگر ستورپرور،نخستین کسی که از دیو روی برگردانید ومردمان را بپرورید. نخستین کسی که در جهان استومند،[نماز]«اشم وهو ...»خواند،دیوان را نفرین کرد وخشتو شد که مزدا پرست ،زرتشتی،دیو ستیز و اهورایی کیش است ...
(بند 93)
هنگام زادن وبالیدنش،آب ها وگیاهان شادمان شدند.
هنگام زادن وبالیدنش،آب ها و گیاهان بالیدند.
هنگام زادن وبالیدنش،همه ی آفریدگان سپندمینو به خود مژده ی رستگاری دادند.
(بند94)
خوشا به روزگار ما!اینک آتربانی زاده شده سپیتمان زرتشت!
از این پس زرتشت مارانیاز زور وبرسم گسترده بستاید.
از این پس،دین نیک مزدا در هفت کشور گسترده شود.

/ 1 نظر / 62 بازدید
ایمان آرزه

سلام بزرگوار. از تارنمای زیباتون کوتاه،مختصر و مفید دیدن کردم. با سلیقه اید اما هنوزم میشه بهتر بشید. اگر وقت داشتید و سلیقتون گرفت خوشحال می شم به دست نوشته های این حقیر سری بزنید و نظر زیباتون رو ثبت کنید. ضمنا! یادتون نره! ***تو نظرسنجی هم حتما شرکت کنید.*** عزیز باشید.