ای عاشقان مـن عاشق فرزانه ام با شمع وصلش در جهان پروانه ام

گفتــم انــدر قـدمت این سر و این جان منست

                                     گفــت هــر جــا سر و جانیست گروگان منست

گفتم این چیست کزو سینه ام آتشکده گشت

                                     گفـت ایـن عشق منست آتش سـوزان منست

گفتــم احسان تــو گــردد بــه کـه افـزوده مـدام

                                     گفـت بـر آنکـه بـه جــان شاکـر احسان منست

گفتــــم از درد نمــــانــــدم بــه دل امیــــد علاج

                                     گفـت دردیست کـــه همسایـــه درمـان منست

گفتــم از گــردش چشم تـو شود عاقل سست

                                     گفـــــت از درد کش حلقــــــه مستـــان منست

http://www.mediafire.com/?18804z82jha8wc

/ 0 نظر / 78 بازدید