نارین قلعه میبد

نارین قلعه
یکی از مهمترین بناهای خشتی جهان و از آثار تاریخی پیش از اسلام بوده که قدمت آن هزارۀ سوم پیش از میلاد تخمین زده شده است. بنای این کهندژ بر بالای مرتفعترین پشتۀ گلی شهر، به ارتفاع 25 متر و در پهنهای به مساحت 4 هکتار و در 5 طبقه ساخته شده است. مصالح به کار رفته در این مجموعه متراکم خشت و گل بوده و خشتهای مشاهده شده در آن اغلب با ابعاد 40*24*10 سانتی متر، منتسب به معماری هخامنشی است.

/ 0 نظر / 36 بازدید