آتشگاه قصراناین بنا در شمال تهران در مرز مشترک آهار و شهرستانک واقع است. آتشگاه که به حکم قرائن موجود در اصل دو طبقه بود، در پهنه ای به مساحت تقریبی 110 متر ساخته شده است. این آتشگاه را در محل به نام «قصر دخترک» و«قلعه دخترک» و نام های ترکی «قزل ماما» و «قزماما» می خوانند و منظور از دختر و ماما در این نام ها احتمالاً ناهید و آتشگاه نیایشگاه آناهیتا بوده است.

برگرفته ار http://kooch.ir

/ 0 نظر / 50 بازدید