موزه خیام

موزه خیام
همزمان با برگزاری کنگره جهانی خیام ، در 28 اردیبهشت ماه  1379 ،  با عنایت به شان و مرتبه ی علمی حکیم عمر خیام وآثار ارزشمند باقی مانده از وی ، در رابطه با دانش ستاره شناسی، تقویم ،  ریاضیات و اشارات  مکرر خیام به خاک ، کوزه و کوزه گری ، اهمیت سفال نیشابور و نیز فقدان موزه ای در استان که به نوعی معرف مراتب علمی و بیانگر
ویژگی های دوران حکیم عمر خیام باشد ، سازمان میراث فرهنگی اقدام به تاسیس موزه ی خیام در کنار آرامگاه وی نمود .موزه خیام شامل چهار بخش است :

بخش اول : آثار مربوط به نجوم ، شامل ابزار آلات رصد و ستاره شناسی ، اسطر لاب ، انواع قطب نما ها و صور فلکی بخش دوم :  ظروف مفرغی و فلزی معاصر با خیام از قرن پنجم تا هفتم هجری . بخش سوم :  شامل ظروف سفالین لعابدار مربوط به قرون سوم تا هفتم هجری قمری. بخش چهارم شامل نسخ خطی ، نسخ خطی نجوم و تابلو های مربوط به حکیم عمر خیام .

/ 0 نظر / 27 بازدید