ادبیات و تاریخ

ادبیات و تاریخ

ادبیات ¬ ابزاری برای بیان رویدادهای تاریخی و چگونگی وقوع این رویدادها ¬ راهی برای حفظ هویت ایرانی و نگهداری از آن در برابر فرهنگ و هویت اقوام                مهاجم ¬ آیینه ای است که می توان فراز و نشیب زندگی اجتماعی و روحی ایرانیان را دید

وظایف مورخان گذشته ¬ شرح زندگی سلطان عصر خود و توصیف اقدامات و جنگ های او و دوران حکومت وی ¬ اطلاعات سیاسی و نظامی

دیوان شاعران ، قصه ها ، مثل ها ، ( ادبیات عامه ) لالایی ها و ... ¬ اجتماعی – اقتصادی – فرهنگی

تاریخ نویسی ¬ مراحل اولیه رشد و پیدایش زبان فارسی دری

نویسندگان ابتدایی تاریخ ¬ تاریخ فرمانروایان با زبان ادبی ¬ کتاب های ترکیبی ¬ ترجمه تاریخ طبری ( ابوعلی بلعمی ) ، تاریخ بیهقی ( بیهقی ) ، تاریخ جهانگشا        ( عطا  ملک جوینی )  ¬ عدم فهم آیندگان از متون آن ها



آثار

                                                اندرزنامه                                      آداب الملوک                     تاریخ های منظوم

                                                        رنگ ادبی                                            رنگ تاریخی                                        رنگ ادبی       

                                             در توضیح روش و اخلاق                     آموزش شیوه ی حکومت                                     شاهنامه
                                       کشورداری و شرح اخلاق فردی                   عادلانه به فرمانروایان
                                                                                      
                                                  قابوس نامه                                    آگاهی از اندیشه سیاسی و                                  آغاز این نوع تاریخ                      قرن 7               
                                                                                                    روش ها و سیاست های کشور
                                                                                                     داری در دوره های مختلف                                          رونق                       تیموریان ، صفویان ،
                                                                                                                                                                                                                         قاجار ، مغول
                                                                                                   سیاست نامه خواجه نظام الملک                                 ظفرنامه                         حمدالله مستوفی
                                                                                                   طوسی برای ملکشاه سلجوقی                                     تیموریان                     عبدالله هاتفی جامی
                                                                                                                                                                            شاهنامه صادقی                 صادقی بیگ افشار
                                                                                                                                                                              شهنشاه نامه                      فتحعلی خان صبا
              
                                                                                                                                                                              هدف : بیان تاریخ به زبان شعر تا در بین مردم
                                                                                                                                                                                                    ماندگار شود


دیوان و اشعار شاعران

                          ادبیات عامه                  شهرآشوب                  منشات  و مکاتبات             طنز                                      قالب

    نگهداری و حفظ فرهنگ                         نوعی تاریخ                             متن ادبی                     راه بیان افکار در                       مشروطه            قصیده ،قطعه    
         و آداب و رسوم                                 محلی منظوم                                                          زمان اختناق حکومت ها                                           گاهی غزل

اجتماعی و فرهنگی                            آگاهی از حرف در                         منشیان                            عبید زاکانی                    ابزار انقلابات                حافظ  
                                                        شهر و توصیف مشاغل                                                            772-771                   سیاسی و اجتماعی قاجار
 جست و جوی                                                                                                                                                                                                     اینجو و مظفر
وقایع سیاسی                                    نخستین مسعود سعد                   مضمون :
ثبت نشده                                          سلمان لاهور                       1-سلاطین سلطانیان             دوران کمال او                          سبک                                
                                                                                                2-اداری دیوانیان                 هرج و مرج سیاسی                 
آذربایجان و                                                                                حوزه تاریخی                 آشفتگی اجتماعی و                   خراسانی قرن5                                                            
زبان آذری                              روش تیموری اوج صفویه                                                    اقتصادی مغولان                                
شاه اسماعیل و                                                                                                                                                                  راحه الصدور و
شاه عباس                                    تبریز،اصفهان،هرات                نامه های دوستان             انتقاد از شرایط اجتماع               آیه الصدور راوندی                  
رئیس علی دلواری                                                                     اخوانیان ادبی                                                                   قصیده ی انوری
 گروههای  تنگستانی                                                                                                         ادبیات رمزی                    ( نامه های اهل خراسان)                                        
نوعی آهنگ                  صنایع البدایع سیفی نجاری             علت عدم استفاده
حزن آور در                  مجمع الاصناف لسانی شیرازی           در تاریخ                      در همین دوران استفاده                      عبید زاکانی
جنوب                                                                                                                           از سمبل یا  نماد
میرزا کوچک                                                                1-دسترسی نداشتن                                                           شمعی بیان اندیشه سیاسی
خان جنگلی                                                                  به اصل نامه و نسخه                   غیر مستقیم یا                  و اجتماعی و کلامی فرقه ها
گیلان                                                  &n

/ 0 نظر / 16 بازدید