مزار مهروا یا مزار شه میر


در حاشیه شرقی جاده نیشابور- کاشمر به فاصله 3  کیلومتر از جنوب شهر ، دو بنای آجری تاریخی به فاصله کمی از هم قرار دارند که به نام های مهروا ، مهرآباد ، شه میر و یا شادمهر از آنها یاد میشود.
مهروا ساختمانی است با طراحی کاملا اختصاصی . پسوند مهر حاکی از پیوند این سرزمین با آیین مهرپرستی ایران باستان دارد.این بنا با توجه به نظریه انجمن آثار ملی در نوع خود یکی از شاهکارهای معماری به شمار می آید که بر اساس نحوه آجر چینی و ابعاد آجر ها و تزیین دایره گنبد و عدم استفاده از ملاط جهت بند کشی و نحوه اجرای پلان از آثار قرن ششم هجری ،  مربوط به دوره سلجوقیان محسوب می شود. گروهی که این نظریه را دارند معتقدند که بنا در اصل رصد خانه بوده و اشاره به نقب های شگفت آور چهار طرف ساختمان می نمایند .

/ 0 نظر / 92 بازدید