تاریخ اشوزرتشت


با آن‌که همه دانشمندان شخصیت تاریخی اشو زرتشت را پذیرا هستند، درباره زمان و مکان پیدایش او همداستانی ندارند. این ناسازگاری نه به‌خاطر کمبود، بلکه به جهت تضاد مدارک و ماخذ است. 

از این میان نظریه‌های گوناگون، نخست درباره دو نظریه‌ای که در دو قطب مخالف قرار دارند، و به تاریخ‌های سنتی و کلاسیک معروفند در این مقاله پرداخته می‌شود. 

تاریخ کلاسیک، تاریخی است که نویسندگان کلاسیک یونان ذکر کرده‌اند و تاریخ سنتی، تاریخی است که منبع اصلی آن کتاب غیر مذهبی بند هشن است که در دوره ساسانیان نوشته شده و قدیم‌ترین نسخه موجود آن، مربوط به دو سده پس از چیرگی تازیان بر ایران است. دین زرتشت یک انقلاب فکری، اجتماعی و مادی در سرزمین ایران ویج به وجود آورد که بر اثر آن، مردم خدایان پنداری را کنار گذاشتند، زندگی خانه به دوشی را ترک کردند، و به شهر نشینی، سازندگی، کار، کوشش و همکاری روی‌آورند. در این‌که زرتشت در عصر فلز یا برنز پدید آمده، تردیدی نیست. زیرا در گات‌ها، واژه آگا به معنای فلز یا برنز است. اختلاف بر سر آغاز دوره برنز است. از جمله کسانی که تاریخ شش هزار سال را تاثیر کرده‌اند بهرام پاتا والا دانشمند پارسی است که روی محاسبات نجومی تاریخ زرتشت را 6312 قبل از مسیح می‌داند. فیروز آذر گشسب هم این تاریخ را تایید می‌کند. شاپور کاووش جی و پروفسور شهریار جی داداباهای بهار جر ، تاریخی بین 4000و6000 سال بدست می‌دهند. 

بخش بزرگی از نوشته‌های دینی زرتشتی در یورش‌های اسکندر، تازیان و مغولان از میان رفت، ولی باز هم به اندازه‌ای کتاب و نوشته مانده است که به نها‌دهای دینی و والایی پیام اهورایی اشو زرتشت پی‌ببریم. بزرگ‌ترین گنجینه دانش دین زرتشتی، گات‌ها است. گات‌ها پیام راستین اهورا مزدا و سخن اشو زرتشت است. پس از گات‌ها، هفت‌هات نوشته یاران و پیروان نزدیک اشو زرتشت است. 

"پلینی‌" نویسنده یونانی می‌گوید که فیلسوف بزرگ یونانی، هرمیپوس که در نخستین سالهای سده سوم پیش مسیح می‌زیسته نزدیک به دو میلیون  بیت شعر از زرتشت خوانده است. حتی اگر این گفته مبالغه گویی باشد نشانه این است که دین زرتشتی ادبیات گسترده‌ای داشته است. تاریخ دانان ایران، مسعودی و طبری که در سده دهم میلادی می‌زیسته‌اند می‌نویسند که متون زرتشتی بر روی دوازده هزار پوست گاو نوشته شده بود. 

ماخذ: فلسفه زرتشت- دکتر فرهنگ مهر

/ 0 نظر / 19 بازدید