لرستان در عهد باستان   سه شنبه 9 اوت 2005
باستان‌شناسان ایران و بلژیک در جستجوی انسان 40 هزار ساله اوریناسی


سه شنبه 9 اوت 2005
۲۵۰۰سال پیش ایرانیان بزرگ ترین راه جهان را ساختند
در بین اشیای مختلف به دست آمده در کاوش های لرستان، اجزایی از ارابه هایی دیده می شود که نزدیک ترین تاریخ منسوب به آنها را باید در هزاره دوم قبل از میلاد جست و جو کرد. همچنینی در لرستان نمونه ای از یک ارابه آهنی به دست آمده که آندره گدار معتقد است، با توجه به خصوصیات و وضع و هیات راننده ارابه، باید آن را کار هنرمندان ایرانی دانست که پس از مهاجرت هنرمندان وابسته به امپراتوری مقارن سال 1200 ق.م بر اثر هجوم مهاجران بالکان، امپراتوری هیات ها فرو ریخت و فلزکاران در کشورهای همیسایه متفرق شدند


جمعه 18 مارس 2005
مفرغهای لرستان در موزه ملی ایران


جمعه 18 مارس 2005
خرم آباد پیش از تاریخ


جمعه 18 مارس 2005
کاسیان


یکشنبه 16 ژانویه 2005
لرستان در عهد باستان
توسط علی حاجی پور

 

 

 

   
 برگرفته از سایت لرستان