در آستانه‌ی سال نو
چاپ دوازدهم «نوروز و فلسفه هفت‌سین»، به بازار آمد
   
 
خبرنگار امرداد - آفتاب یزدانی :

چندگاهی بیش تا نوروز نمانده است، در آستانه فراز آمدن نوروز، چاپ دوازدهم نوروز و فلسفه هفت‌سین، نوشته‌ی محمدعلی‌دادخواه، به بازار آمد.
هرچند در سال‌های گذشته این کتاب بارها چاپ شده است اما این بار با افزوده شدن فهرست اعلام و سخنی تازه درباره‌ی شمارگان نوروزی، نمودی دیگر یافته‌ است. بخش‌های این چاپ، دست خواننده را از سرزمین شادی -‌که پایه‌ی زندگی شناخته ‌شده‌- می‌گیرد و تا پایان سیزده به‌در، روز شور و شادی طبیعت، همراهی‌اش می‌کند.
گرچه پیش از انتشار این کتاب، دادخواه را با نوشته‌هایی درباره‌ی حقوق بشر و مسائل اجتماعی‌ای از این دست می‌شناختیم اما بی‌گمان باشید که با کتاب نوروز و فلسفه هفت‌سین او، به آگاهی از رسم و بزم این کهن‌سرزمین، بیش از پیش، ترغیب می‌شوید. شاید آن‌چه نویسنده را بر آن داشته تا چنین پرشور از نوروز و فلسفه‌ی هفت‌سین بگوید، پاسخ به پرسش درازنای تاریخ این سرزمین بوده است. این که انگیزه‌ی گستردن خوان نوروزی چیست و ترتیب گذاردن هر یک از سین‌ها بر آن چگونه است و چرایی گزینش هر یک از آن‌ها چه بوده است که چنین با پاییدن پدران و مادران ما، پایدار مانده است؛ پرسشی است که هنوز نیز ذهن بسیاری از ایرانیان را درگیر خود کرده است. تلاش نویسنده برای پاسخ‌‌گویی به این پرسش‌‌ها به گونه‌ای است که تا ذهن خواننده را وامی‌دارد که ژرف‌تر بیندیشد و بیشتر بداند.
به هر روی بر این برو و بیای نوروزی و گفت‌وگوی بهاری و دید و بازدید مردمی، خواندن و بازگفتن از نوروز و فلسفه هفت‌سین پیشامدی ارزشمند است. کتاب در 544 رویه با آذین طلایی در بنگاه نشر ثالث به مشتاقان پیشکش شده است.