این زیارتگاه که در 68 کیلومتری شمال غرب شهر یزد، در دامنۀ کوهی به همین نام در شهرستان اردکان واقع شده است و  مورد احترام زرتشتیان ایران و جهان است و پنج شبانه­روز در سال از تاریخ 24 تا 28 خرداد ماه، به نام وقت زیارت آن انتخاب گردیده است و بازدید و سکونت در این پنج روز ویژه زرتشتیان است و بقیۀ روزهای سال، یکی از قطب های مهم گردشگری استان یزد محسوب می شود. زیارتگاه پرجاذبه ای است که در میان صخره ها و بر بلندای کوه، شکوه و منظر زیبایی دارد. از آنجا که قطره های آب از روی کوه های سخت آن هموار در حال چکیدن است به «چک چک» معروف شده است. بر دیوارۀ سنگی آبشار این زیارتگاه، گیاه «سیاوشان» روییده و قطرات آب با جلوه ای خاص از آن عبور کرده و به داخل حوض سنگی زیر آن جهت  شرب زایران ذخیره می شود.
زرتشتیان به این مکان پیرسبز گویند و معتقدند شاه دخت ساسانی به نام «حیات بانو»، دختر یزدگرد سوم، به این محل پناه آورده و غیب شده است.